מבחר חבילות פריפיידלטעינות שלנו

תנאי התקשרות לחברת 019 מובייל במסלול פריפייד (תשלום מראש)

אנו מברכים אותך על הצטרפותך. באמצעות כרטיס פריפייד תוכל ליהנות משליטה בהוצאות וללא התחייבות. השימוש בכרטיס פריפייד לא מחייב שימוש בהוראת קבע או כרטיס אשראי ומתבסס על הטענת החשבון מראש בסכומים שונים.

לרשותך מגוון אפשרויות להטענת כרטיס פריפייד  והנך מוזמן לבחור בדרך הנוחה לך ביותר:

הטענה באמצעות כרטיס  גירוד: ניתן לרכוש את כרטיסי הגרוד במגוון נקודות ברחבי הארץ ובסכומים שונים המתאימים לצרכיך האישיים.

הטענה דיגיטלית: ניתן להטעין בעזרת מסופי הטעינה הדיגיטלית הנמצאים בחניות סלולר ובקיוסקים נבחרים. לתשומת ליבך בחלק מהכרטיסים טעינה דיגיטלית תהיה כרוכה בעמלת הפצה הנקבעת ע"י המפיץ ועלולה להשתנות בין מפיץ למפיץ.

הטענה דרך מוקד השרות של החברה: התקשרו ל1800-019-019 הטעינה מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי.

את היתרה המעודכנת במכשיר ניתן לבדוק בכל זמן בחיוג חינם ל-019* השיחה תתנתק ובסיום תשלח הודעה עם יתרתך למכשיר הטלפון.

מספר המנוי של ה- SIM שרכשת מופיע על כרטיס הפלסטיק אותו רכשת . במקרים מסוימים יתכן ויהיה צורך להחליף את מספר המנוי שהוקצה לך מטעמים טכניים.

019 מובייל אינה אחראית לכל מחלוקת שתהיה בין המשווקים לבין הלקוח. ואינה אחראית למחיר החבילה שאינה נמכרה ללקוח ישירות על ידי החברה.

חיוג מהארץ לחו"ל

בהתאם לתכולת החבילה הנרכשת, ניתן לבצע גם שיחות בינלאומיות. החיוב יבוצע בכפוף לתנאי ותעריפי מסלול פריפייד ותעריפי המפעילים הבינלאומיים, לפי העניין, וכפי שאלה יתעדכנו מעת לעת.

019 מובייל רשאית לבטל את מסלול פריפייד או לשנות את תנאיו, לפי שיקול דעתה.

מסלול שיחות משתלם:

 • תעריף דקת שיחה לכל הרשתות – 49 אג‘.
 • תעריף משלוח SMS לכל הרשתות -25 אג'.
 • תעריף 1גיגה גלישה – 42 ₪.
 • תעריף שליחת הודעה לחו"ל -1 ₪
 • תעריף דקת שיחה למפעיל פלשתנאי (גוואל,ווטיניה) -0.80 אג'.

חבילה: "ללא הגבלה" לחודש: עד 3,000 דקות שיחה ו1500 הודעות sms  אל מנויי מפעילי תקשורת בישראל. לא כולל מספרים מיוחדים/שירותים/כוכביות וכו' לגביהם קיים תעריף ייחודי.

חבילה: "ללא הגבלה" ל7 ימים: עד 750 דקות שיחה ו 375 הודעות sms  אל מנויי מפעילי תקשורת בישראל. לא כולל מספרים מיוחדים/שירותים/כוכביות וכו' לגביהם קיים תעריף ייחודי.

חבילה: "ללא הגבלה" ל14 ימים: עד 1500 דקות שיחה ו 750 הודעות sms  אל מנויי מפעילי תקשורת בישראל. לא כולל מספרים מיוחדים/שירותים/כוכביות וכו' לגביהם קיים תעריף ייחודי.

 

התעריפים הנ"ל תקפים בישראל ואינם חלים בחיוג/משלוח / SMS אל שירותים, מספרים מיוחדים, כוכביות וכיו"ב לגביהם קיים תעריף ייחודי או בחיוג אל מפעילים סלולאריים פלשתינאים (כגון: ג'וואל ווטניאה). תעריפים אלו יכולים השתנות מפעם לפעם ותלויים בסוג החבילה אותה רכשת. תעריף משלוח מסרון הינו לפי הודעה ואינו מותנה בקבלתה. תנאי ותעריפי מסלול זה תקפים ברכישת מסרונים שבמסלול. השירותים ניתנים בתשלום ו/או בהצטרפות לשירות ו/או בכפוף לתמיכת המכשיר ו/או הרשת ו/או אזורי הכיסוי ובכפוף לתנאי כל שירות.

תנאי שימוש

ההסכם בינך לבין חברת טלזר שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ, להלן 019 מובייל והוא מתייחס לרכישת כרטיס SIM וטעינתו (במצורף לרכישת מכשיר או שלא) של חברת  019  מובייל במסלולי פריפייד, המאפשרים שימוש בכרטיס הסים רק על ידי הטענת חשבון הפריפייד שלך.

לתשומת לבך, ביצועי הרשת של 019 מובייל ורציפות השירות, נסמכים על שימוש במכשיר התומך בתדרים שחברתנו רוכבת עליהם. עצם השימוש בכרטיס SIM  מהווה הסכמה מציידך לתנאי שירות אלה, לתעריפי השירות כפי שיהיו מעת לעת ולתנאים ולתעריפים שבמחירון.

על מנת שתוכל להשתמש במכשיר/כרטיס ה- SIM (לפי העניין) שרכשת עליך לדאוג כי תהיה יתרת חשבון בקו הפריפייד שלך.

אם רכשת כרטיס גרוד עליך לקרוא את התנאים המופיעים על הכרטיס. שים לב לתאריכי התפוגה המצוינים עליו.

בעת רכישת כרטיס הכולל ערכי טעינה יחולו התנאים שע"ג הכרטיס, בנוסף, יחולו התנאים הקיימים עבור שירות דומה ולא זהה החלים בחברת  019 מובייל.

טעינת חשבונך כוללת עמלת הפצה כפי שתיקבע על-ידי המשווק מעת לעת. במקרה בו נוצל סכום הכרטיס במלואו, לא תתאפשר צריכת שירותים כולל קבלת שיחות עד להטענת כרטיס חדש. יתכנו מקרים בהם עקב תקלה או שיבוש במערכות, תתאפשר צריכת שירותים על אף שלא קיימת יתרה בכרטיס. במקרה זה . 019 מובייל תהא רשאית לפעול בכל דרך לגביית התשלום עבור שירותים שצרכת, לרבות לקזז את סכום החיוב מהכרטיס/ים הבא/ים שיוטענו למנוי וזאת ללא כל הודעה.

השירות ניתן רק באזורים בהם קיים כיסוי של רשת פרטנר. הכיסוי מושפע מגורמים כגון מזג אוויר, הפרעות רדיו ותקלות ברשתות תקשורת אחרות. ייתכנו מקומות מסוימים ללא כיסוי. במצבים מסוימים יתכן כי נאלץ להגביל את מתן השירות, גם ללא התראה מוקדמת, בין היתר, מטעמים של ביטחון, בטיחות ותחזוקה. קצב העברת נתונים במסגרת גלישה אינו קבוע והוא תלוי בגורמים שונים לרבות כיסוי הרשת וזמינותה, העומסים בה, סוג ותמיכת המכשיר או המודם הסלולארי כיו”ב.019 מובייל שומרת לעצמה את הזכות להאט מיוזמתה את קצב העברת הנתונים, כאשר האטה זו נדרשת על מנת לווסת עומסים ו/או על מנת למנוע פגיעה ברשת או במשתמשים בה. כמו כן, 019 מובייל תהיה רשאית לנתק את המכשיר/הכרטיס שברשותך, אם יתברר כי הוא גורם להפרעות לרשת. כרטיס ה- SIM שייך לחברת 019 מובייל והוא מושאל לך לתקופה מוגבלת.

מספר המנוי שברשותך ו/או כל פרט אחר שיימסר על ידך לחברת 019 מובייל ישמש לצורך קבלת הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מ ל019 מובייל ו/או מטעם ספקיה מעת לעת. באפשרותך להסיר את מספר המנוי שברשותך ו/או את פרטיך לצורך קבלת הצעות כאמור לעיל בכל עת ע"י שליחת מייל לכתובת info@019mobile.co.il.

תקנון מבצע צבירת גיגה מחודש לחודש:
המבצע תקף רק ברכישת חבילת ללא הגבלה +20 גיגה עם תוקף של 30 יום.
הנמכרת בחניות המשתפות במבצע.כמות הגלישה שלא נוצלה תעבור לחודש הבא.

בתנאים הבאים:
המנוי הוטען באותה חבילה בדיוק חודשים ברציפות.
הרכישה\הטענה הבאה צריכה להיות בתוך שלושת הימים, מתום תוקף הטעינה הראשונה.
כמות הגלישה נצברת רק לחודש אחד.
מקסימום העברת הגלישה למנוי הינו 20 גיגה בלבד
תוקף המבצע הינו עד 31-8-19.

 

 

לתשומת לבך:

 • אסור לבצע שינויים בכרטיס ה-SIM.
 • אסור להשתמש בשירותים למטרות בלתי חוקיות או באופן הגורם מטרדים או הפרעות.
 • אסור לפעול בדרך שעלולה לגרום להפרעות לרשת.

הפרת הוראות אלו עלולה לגרום לניתוקך מהרשת.

אין אפשרות לבקש חסימת המכשיר או כרטיס ה- SIM לשימוש, רק במקרים של אובדן או גניבה ובכפוף להנחיות הרישיון . במקרה אובדן או גניבה של מכשיר או של כרטיס ה- SIM, אינך זכאי לקבל מכשיר אחר או כרטיס SIM חלופי.

אם לא הפעלת חסימה ממכשירך, מספרך יזוהה בכל שיחה שתבצע. מספר הטלפון שלך יזוהה בכל SMS שתשלח. לאחר הרישום למסלול, אם לא תבוצע שימוש מכרטיס ה- SIM שהוקצה לשימושך:

019 מובייל תהיה רשאית לנתקך מהרשת. לאחר הניתוק לא תוכל עוד לבצע כל שימוש. כמו כן 019 מובייל תהא רשאית להפסיק את מתן השירותים .התעריפים מעודכנים למועד המופיע במחירון ומתעדכנים מעת לעת. לידיעתך, כל שיחה כרוכה בתשלום תעריפי זמן אוויר, (למעט מספרי 1-800 ). 019 מובייל רשאית לעדכן את כל התעריפים בכל עת, ותפרסם באתר הודעה בדבר השינוי. בכל זמן 019 מובייל רשאית להציע תכניות עם תעריפים אחרים. על הלקוח לברר זאת בשירות הלקוחות. תעריף זמן אוויר מחושב לפי יחידת מנייה של 1 שנייה, חלק שיחה הקצר מ 1- שנייה יעוגל כלפי מעלה ויחויב כ- 1 שנייה. במסלולים מסוימים, בשיחות והודעות אל מנויים של רשתות אחרות יתווסף לתעריף דקת זמן אויר/משלוח הודעת SMS , תעריף השלמה עבור השלמת שיחה/הודעה ברשת אחרת.

תשלום עבור משלוח הודעה לרשת אחרת יחול גם אם ההודעה לא הגיעה ליעדה מכל סיבה שהיא. הודעות ארוכות (מעל 160 תווים לטיניים או 70 תווים אחרים, כמו עברית) יפוצלו למספר הודעות, שעל כל אחת מהן יחול תשלום בנפרד.

לא ניתן לקבל שירותים שחל עליהם חיוב מיוחד או חיוב בתשלום חודשי. במידה ולא תבצע שיחה לשרות הלקוחות ממספר המנוי לא תוכל לקבל פירוט שיחות והסברים בדבר חיובים שבצעו דרך המנוי.

חיוג לחו"ל/משלוח מסרון במכשירים תומכים ניתן לחייג לחו"ל באמצעות המפעילים הבינלאומיים. חיוג לחו"ל כרוך בתשלום נוסף על-פי התעריפים שייקבעו על-ידי המפעילים הבינלאומיים. ייתכן שתעריפים אלו שונים מן התעריפים הרגילים של המפעילים הבינלאומיים. לבירור התעריפים יש לפנות אל שירות הלקוחות של המפעיל הבינלאומי אתו תרצה לחייג. לא ניתן לחייג לחו"ל באמצעות "+" או "00" במקום קידומת המפעיל הבינלאומי. שליחת מסרון לחו"ל כרוכה בתשלום על פי עלון תעריפי שירותים עיקריים כפי שמתעדכן מעת לעת במכשירים תומכים בלבד.

המספר שלך

מספרך מופיע על הכרטיס הsim. 019   מובייל  תהא רשאית, בכל עת, להחליף את מספר הטלפון שהוקצה לך מטעמים טכניים. בכל מקרה של ניתוקך מהרשת, מכל סיבה שהיא, 019 מובייל תהיה רשאית להקצות את המספר לאחר.

החברה רשאית לקחת את מספר הטלפון שלך במידה והמנוי לא יוטען  , לפי התנאי המוגדרים ברישיון החברה ומשתנים מעת לעת על ידי משרד התקשרות .

חבילות הגלישה

 • החבילות מיועדות למכשירים ספציפיים וניתנות בכפוף לתנאי השירותים.
 • החבילות ו/או ההטבות ו/או השירותים מותנים בתמיכת המכשיר ובצריכה חודשית בפועל ואינם ניתנים לצבירה/העברה.
 • השימוש בשירותים שבחבילה כפוף לתמיכת המכשיר. במקרה בו המכשיר שברשות המנוי אינו תומך בחלק מהשירותים שבחבילה הנבחרת, לא יינתן זיכוי ויבוצע חיוב בגין התשלום עבור החבילה במלואו.
 • 019 מובייל רשאית לעדכן, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה את מרכיבי החבילה ובכלל זאת, להוסיף אליה שירותים או לגרוע ממנה חלק מהשירותים.
 • בשימוש בכרטיס הכולל חבילת גלישה, בסיום צריכת נפח הגלישה הכלול בחבילה, תיחסם הגלישה אוטומטית עד להטענת כרטיס חדש.
 • הגדרות והערות לתעריפי גלישה, ו"גלישת אינטרנט":
 • תעריף הגלישה בארץ מחושב ביחידות של 1KB . התעריף לא כולל תשלומים לספקי תוכן ואינטרנט. בגלישה באמצעות מפעילי/ספקי תקשורת אחרים, עשוי המנוי להיות מחויב בנוסף, בתעריפי השלמה ו/או בכל תעריף אחר בהתאם לתעריפי מפעיל/ספק התקשורת. המונים שבתוכנת חייגן אינם מונים את יחידות החיוב לפיהן מחויב המנוי ואין להתייחס אליהם בחישוב חיוב.

בכרטיסים ובמסלולים בהם קיימות דקות/הודעות כלולות מובהר כי הן אינם כוללת דקות שיחת וידיאו וכן חיוג אל מנויי מפעילי תקשורת ברשת פלסטינאית כגון:פלטל וג'וואל, כמו כן אינם כוללות חיוג אל כוכביות ומספרים מיוחדים.

גלישת אינטרנט: גישה לאתרי ושירותי אינטרנט, אינטרא-נט, מאגרי מידע ארגוניים, דואר אלקטרוני וכיו"ב באופן ישיר.

 • תעריף הגלישה הינו עבור העברת נתונים ולא כולל כל תשלום אחר. החיוב בפועל בגין גלישה (שלא במסגרת שירותי נדידה) נעשה ביחידות של 1KB. צריכת נפח הנמוך מ- 1KB תעוגל כלפי מעלה.
 • האטת קצב: 019 מובייל רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום אפשרות גלישה במקרה בו המשתמש יחרוג משימוש הוגן וסביר מבחינת נפח או אופן השימוש לרבות בהתייחס לאותו סוג לקוח.
 • קבלת תכנים לרבות בתשלום: הלקוח מודע לכך שבעת גלישה בעולם האינטרנט ו/או הורדת יישומים, אפליקציות, תוכנות או שירותים כלשהם מאתרים/ספקים/מקורות שונים, ישלחו אל המכשיר מעת לעת ומבלי שדרש זאת במפורש, תוך כדי ו/או בעקבות פעילותו זו, תכנים מגוונים, כגון פרסומים וכי אלה, תצרכנה תקשורת נתונים בגינה הלקוח יחויב על ידי 019 מובייל בהתאם לתעריפים החלים עליו. הודעות מקדימות כולל בזמן אמת לגבי סוג הצריכה ו/או היקפה, אינן משוגרות ולא מצויות בהכרח בידיעתנו.

חיוג לשירותי פרמיום:

 • חיוג למספר הכולל את קידומת החיוג 1-900 יהיה בתעריף הנקבע ע"י ספק התוכן.
 • חיוג למספר הכולל את קידומת החיוג 1-901 יהיה בתעריף הנקבע ע"י ספק התוכן.
 • חיוג למספר הכולל את קידומת החיוג 1-902 יהיה בתעריף הנקבע ע"י ספק התוכן.

 

השימוש בחבילות, במכשיר ובכרטיס ההטענה הינם לשימוש אישי, סביר והוגן של המשתמש, בתום לב, בדרך מקובלת באמצעות המכשיר בלבד ולא לשימוש פרסומי, להפצת מסרים, סקרים, טלמרקטינג, חיוג מרובה וכו'

 

 

הגבלת אחריות

 1. 019מובייל, עובדיה, וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות נזיקין או חוזית לכל נזק אלא לנזק ישיר שנגרם עקב הגבלת השירותים, התלייתם, ניתוקם, או הפסקתם, לרבות עקב טעות במתן השירותים, טעות במסר בזק או השמטה ממנו, אי מסירת מסר בזק או איחור במסירתו, מסירת מסר בזק למען בלתי נכון או רישום מוטעה במדריך מנויים או בפרסום אחר של 019 מובייל, ולכל נזק הנובע מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה שלנו, עובדיה או הבאים מטעמה.
 2. 019מובייל, עובדיה, וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לפי ההסכם במקום שחל פטור לגבי אחריות מכוח סעיף 41 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 , או במקום שבו נגרם הנזק עקב הפעלת אמצעים למניעת הונאה, במידה הדרושה לצורך איתור ההונאה והפסקתה.
 3. כמו-כן 019 מובייל, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על-ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכל זאת כח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות שהוטלו על-ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת שאין בהן כדי חריגה מתנאי הרישיון, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, או עילות אחרות שאינן בשליטתנו, הכל בכפוף לכך שהמקרים האמורים אינם בשליטתנו ושעל אף מאמצים סבירים אין באפשרותה לעמוד בהתחייבויותיה. הוראות אלו חלות על כל מי שמשתמש במכשירך, ובאחריותך ליידע אותו על כך.

מידע בדבר אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט

האינטרנט כולל כמות אינסופית של אתרים איכותיים מעניינים ומסקרנים. לרוב, הגלישה ברשת היא מקור להנאה ולרכישת ידע. עם זאת, לא קיים בסביבה זו פיקוח ולעיתים קשה לדעת מתי הגלישה הופכת למסוכנת ואף עלולה לגרום נזק. ולכן רצינו ליידע אתכם על הסכנות הטמונות בגלישה ברשת.

חשיפה לתכנים לא הולמים

הרשת היא מקום פרוץ מבחינת התוכן המוצג בו ולכן, הגולשים ברשת עלולים להיחשף לתוכן מיני, זדוני או אלים. בהודעות דואר אלקטרוני בפורומים או בצ’טים.

פגיעה על רקע פלילי

באינטרנט פועלות קבוצות של עברייני רשת (האקרים) הפורצים למחשבים של חברות וגופים ממשלתיים לצורך השחתה והדלפת מידע. עבריינים אלה, מנסים לעיתים לגייס גולשים לביצוע המשימות. פגיעה על רקע מיני במהלך גלישה באינטרנט, גולשים מכירים חברים ואנשים חדשים ברשת ולעיתים מתפתים לקבוע עימם פגישה מחוץ למרחב הוירטואלי. פגישות מסוג זה, עלולות לסכן את בטיחות הגולשים. עברייני מין עלולים להשתמש באזורי צ’ט או בפורומים כדי לרכוש את אמונם של הילדים ולקבוע עמם פגישה פנים מול פנים לצורך ניצול מיני.

פגיעה על רקע לאומני

קבוצות או ארגונים קיצוניים עלולים להשתמש בגולשים ברשת כאמצעי להשגת מטרות לאומניות.

 

בריונות

הצקה והטרדה גולשים עשויים להיתקל בהודעות דואר אלקטרוני או בצ’טים בתוכן מטריד משפיל מעליב או תוקפני.

פגיעה בפרטיות

אתרים, חברות מסחריות ומטרידים למיניהם מנסים לדלות מידע אישי מגולשים ברשת כגון, שם, גיל כתובת, טלפון ועוד. מידע מסוג זה מנוצל פעמים רבות למטרות מסחריות ובמקרים חמורים יותר, לפיתוי וניצול הגולשים.

סמים, אלכוהול וסכנות אחרות

אחד החסרונות הבולטים שלך האינטרנט הוא חוסר הפיקוח על התכנים המוצגים בו כיוון שכך ניתן למצוא ברשת סוגים שונים של מידע החל מעידוד שימוש לא חוקי בסמים, דרך שימוש באלכוהול ועד מידע על הכנת חומרי נפץ.

הימורים

באינטרנט קיימים אתרי הימורים רבים וכל מי שיש ברשותו כרטיס אשראי יכול להיכנס ולהמר. היו מודעים לכך שהימורים של קטינים זו פעילות בלתי חוקית.

פניות לשירות

 1. לפניות בנושא תקלות או אובדן ניתן לפנות 24 שעות ביממה ל- 1800-019-019 שיחת חינם ממכשירך .
 2. פניות בנושאי שרות אפשר להפנות ל1800-019-019 בימים א' עד ה' בין השעות שמונה בבוקר עד השעה שמונה בערב. בימי שישי וערבי חג בין השעות 8 בבוקר עד השעה אחת בצהרים. לפניות בכתב לשלוח לכתובת המייל info@019mobile.co.il

019 מובייל תשיב לפניות בכתב בתוך 14 ימי עבודה.

 

מחלוקות שיתגלו בינך ובין 019  מובייל .בכל הנוגע לפירושו או לביצועו של הסכם ההתקשרות, יועברו לבירור אל האחראי לטיפול בתלונות הציבור ב019 מובייל. העברת המחלוקת אל האחראי לטיפול בתלונות הציבור לא מונעת ממך לפנות בעניין אל בית המשפט המוסמך ולא מונעת מאתנו להפסיק או לנתק את השירותים המוענקים לך אם הפרת את ההסכם בינך ובינה.

תנאי השימוש המפורטים לעיל כפופים להוראות הרישות שחברת 019 מובייל  קיבלה ממשרד התקשורת ולהוראות כל דין. ביטול עסקה שבוצעה בתחנת שירות/מכירה באפשרות לקוח פרטי שהינו “צרכן” כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981- לבטל/לסיים את העסקה, כמפורט להלן: תוך 14 יום ממעמד הקניה בתנאי שבמוצר אותו רכש לא התבצע שימוש. והוא מוחזר באריזתו המוקרית.

מדיניות הגנת הפרטיות

019 מובייל רשאית לאסוף, לתעד ולעשות שימוש בכל פרט אודות המשתמש ובכלל כך חיוביו הכספיים והשימושים הנעשים במכשיר ו/או בקו ו/או בשירותים כלשהם המסופקים על ידי 019 מובייל ו/או מי מטעמה ו/או על ידי ספקים ו/או על ידי צדדים שלישיים אחרים, בין שהמידע הגיע לידיה מהמשתמש ובין מכל מקור אחר ולרבות מידע מגופים המספקים לנו שירותי עיבוד מידע (להלן ”מידע"). כן רשאית 019 מובייל, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים הפועלים מטעמה לבצע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים במידע לצורך ייעול השירותים כלפי המשתמש, פיתוח שירותים חדשים, שיווקם ו/או מתן הצעות שונות למשתמש על בסיס המידע שהתקבל או נאסף ממנו או אודותיו, לרבות באמצעות קבצי "עוגיות" אשר הותקנו במכשיר בעקבות שימושו בשירותי האינטרנט, וככל שהמשתמש איפשר זאת בהגדרות הגלישה של מכשירו.

בנוסף, 019 מובייל רשאית למסור את המידע לצדדים שלישיים כלשהם ולעשות בו שימוש במקרים הבאים:

 • לשם עריכה והפקת חשבונות ו/או גביית כספים המגיעים ל019 מובייל, לספקים ו/או מי מטעמם מאת הלקוח בגין חיובי המשתמש.
 • לצד השלישי הם שלוחים של ל019 מובייל, לשם פיתוח ו/או שיווק ו/או הצעת ו/או אספקת שירותים/מוצרים למשתמש.
 • במסגרת ו/או בעקבות כל שימוש המבוצע במכשיר לביצוע פעולת בזק הקשורה עם צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם.
 • כאשר קיימת הרשאה מפורשת או מכללא של המשתמש.

מובהר כי צירוף מכשיר הרט"ן לשירות כלשהו באמצעות צדדים שלישיים ו/או צירופו לשירות הכרוך בשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים, מהווה הסכמה למסירת המידע לאותם צדדים שלישיים כאמור.

כל מידע שיועבר על ידי המשתמש בכל דרך שהיא לספקים, לרבות במהלך השימוש בשירותיהם, ולרבות באמצעות ל019 מובייל, יועבר על אחריותו של הלקוח ו ל019 מובייל לא תישא באחריות לכל שימוש שייעשה במידע כאמור על ידי אותו ספק. המשתמש מאשר, כי ידוע לו שבעת השימוש בשירותים של ספק מחו"ל, עשויים לחול עליו גם דיני הגנת פרטיות הנהוגים במדינה של הספק.

בנוסף לאמור לעיל, רשאית 019 מובייל לעשות את אלה:

לבצע פניה מטעם ו/ל 019 מובייל /או מטעם ל019 מובייל וספקים או צדדים שלישיים במשותף אל הלקוח ו/או אל המשתמש מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת ש ל019 מובייל תמצא לנכון, בהצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות (לרבות באמצעות משלוח הודעות אל מכשיר הרט"ן, כתובת המייל וכדומה), והכל בכפוף לכל דין. סעיף זה אינו מהווה תנאי להתקשרות ובאפשרותו של הלקוח לסרב לקבלת פרסומות כאמור בכל עת על פנייה לכתובת המייל info@019mobile.co.il או לטלפון 1800-019-019  או באמצעות קישור ההסרה שייכלל בדיורים.

לפרסם וליידע לקוחות ו/או צדדים שלישיים בדבר היותו משתמש.

לקוח המעוניין בכך ייתן הסכמתו לפרסום פרטיו במסגרת שירות מידע לאיתור מספרי טלפון ומען. הסכמה זו של המשתמש הינה הסכמה לפרסם את פרטיו לרבות שמו, מענו, ומספר הטלפון שלו במסגרת שירות מידע לציבור לאיתור מספרי טלפון כפי שנקבע ברישיונה הכללי של ל019 מובייל וכן להעביר לגורם אחר, לצורך מתן שירות המידע לאיתור מספרי טלפון כאמור, קובץ מידע בכל פורמט שהוא הכולל את הפרטים שניתן לפרסם בשירות המידע.

ידוע למשתמש כי בשליחת הודעות SMS ובשיחות למוקדי חירום, מספר הקו גלוי לנמען, גם במקרה בו המשתמש ביקש שמספרו יהיה חסוי.

קבלת תכנים: המשתמש מודע לכך שבעת גלישה בעולם האינטרנט ו/או הורדת יישומים, אפליקציות, תוכנות או שירותים כלשהם מאתרים/ספקים/מקורות שונים, באמצעות המכשיר שברשותו, ייתכן ויתרחשו, בין השאר, אחד או יותר מהמצבים הבאים: (א) פרטי המכשיר האלקטרוניים ודבר שיוכו לשירותי ל019 מובייל, ייחשפו בפני אותם מקורות ואלה אף עלולים לנטר את מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר באותה עת; (ב) ישלחו אל המכשיר מעת לעת ומבלי שדרש זאת במפורש , תוך כדי ו/או בעקבות פעילותו זו, תכנים מגוונים, כגון פרסומיים.  כמו כן, המשתמש מודע לכך כי פעילויות לפי סעיפים (א) ו/או (ב) לעיל תצרכנה תקשורת נתונים בגינה המשתמש יחויב על ידנו בהתאם לתעריפים החלים עליו. הודעות מקדימות כולל בזמן אמת לגבי סוג הצריכה ו/או היקפה, אינן משוגרות ולא מצויות בהכרח בידיעתנו. על המשתמש לברר מראש אצל המקורות, באם פעילותו מולם כוללת קבלת תכנים כאמור ואת כל יתר הפרטים הנובעים מהקשר עמם (לרבות נושא ניטור המכשיר).

למען הסר ספק יובהר כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותיה של ל019 מובייל לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

 

ט.ל.ח

לפרטים נוספים והתחברות

מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם תיק תק
* כל השדות הינם שדות חובה

תודה!

אנחנו אוטוטו חוזרים אליכם עם כל התשובות לכל השאלות